Ook onze school nam mee aan de Kunstendag Voor Kinderen.